หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล > อาจารย์สาขาวิชาเคมี เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยมีชีวิต ที่ได้รับรางวัลในเวทีการประกวดระดับนานาชาติ ในการแถลงข่าวงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารย์สาขาวิชาเคมี เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยมีชีวิต ที่ได้รับรางวัลในเวทีการประกวดระดับนานาชาติ ในการแถลงข่าวงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

admin chem
2018-10-09 22:51:19