หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์ ที่ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตร และ เหรียญทองคำเชิดชูเกียรติ ในฐานะ "อาจารย์ดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (การพัฒนาชนบท) กลุ่มรัตนโกสินทร์ รางวัลบุญถิ่นอัตถาวร ประจำ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์ ที่ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตร และ เหรียญทองคำเชิดชูเกียรติ ในฐานะ "อาจารย์ดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (การพัฒนาชนบท) กลุ่มรัตนโกสินทร์ รางวัลบุญถิ่นอัตถาวร ประจำ

admin chem
2023-12-17 09:51:18

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์ ที่ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตร และ เหรียญทองคำเชิดชูเกียรติ ในฐานะ "อาจารย์ดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (การพัฒนาชนบท) กลุ่มรัตนโกสินทร์ รางวัลบุญถิ่นอัตถาวร ประจำปีพุทธศักราช 2565"

    วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตร และ เหรียญทองคำเชิดชูเกียรติ ในฐานะ "อาจารย์ดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (การพัฒนาชนบท) กลุ่มรัตนโกสินทร์ รางวัลบุญถิ่นอัตถาวร ประจำปีพุทธศักราช 2565" มอบโดย มูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร ในงาน "วันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู และวันครบรอบการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 131 ปี" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา