หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาปัจจุบัน > ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแขนงวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล ????เหรียญเงิน ????ในการประกวด i -New gen award จากผลงาน COCOKITTY-HOME นวัตกรรมบ้าน
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแขนงวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล ????เหรียญเงิน ????ในการประกวด i -New gen award จากผลงาน COCOKITTY-HOME นวัตกรรมบ้าน

admin chem
2024-02-22 10:15:07

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแขนงวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ในการประกวด i -New gen award จากผลงาน COCOKITTY-HOME นวัตกรรมบ้านแมวรักษ์โลก เข้าประกวดงาน  โดยมีผู้ร่วมทีม ได้แก่

นายภานุวัฒน์ เจริญนำพาสกุล เคมีปี 2

นายธนวัฒน์ ธรรมมา เคมีปี 2

นางสาวพรพิมล นิกรบัว เคมีปี 2

นางสาวมนฑกานติ บุญวาด เคมีปี 2

นาย รัฐพล สุภาผล เคมีปี 1

และพี่ๆ ปี 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์

นางสาว สุภาวิดา สุขวัฒน์ 

นาย ศิริศักดิ์ สร้างไธสง

นางสาวบัญฑิตา พรหมจินดา

 ผลงาน COCOKITTY-HOME เป็นฟอร์นิเจอร์แมวผลิตจากแผ่นวัสดุคอมโพสิตระหว่างเปลือกมะพร้าวเหลือทิ้ง เศษขี้เลื่อย และฟางข้าว ประสานด้วยกาวธรรมชาติ ย่อยสลายได้ 100% ปราศจากสารฟอร์มัลดีไฮด์ ไม่เป็นพิษต่อผู้ผลิต ผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังออกแบบมาให้เหมาะสมกับธรรมชาติของแมว 

ทรายแมวจากขุยมะพร้าวและดินเบนโทไนท์ อัดเป็นแท่งด้วยสารเพิ่มความหนืดธรรมชาติ ผสมสารสกัดต้านแบคทีเรียและถ่านกัมมันต์ช่วยลดกลิ่น เมื่อแมวขับถ่ายแล้วจะจับตัวเป็นก้อนตักทิ้งได้ง่าย ฝังกลบเป็นปุ๋ยแก่พืชได้ดี 

 นวัตกรรมนี้นอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงแล้ว ยังใช้วัสดุรักษ์โลกทั้งหมด เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายทั้งผู้ผลิตและสัตว์เลี้ยง หลังจากใช้งานแล้วยังสามารถนำไปฝังกลบเป็นปุ๋ย โดยไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการเพิ่มมูลค่าแก่ของเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน 

ขอแสดงความยินดีด้วยค่า 

#ssru #SCISSRU #วิทย์นวัต #เคมีสวนสุนันทา