หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > นางสาวมณฑกานติ บุญวาด นักศึกษาชั้นปีที่ 2 แขนงวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 200,000 บาท จาก คุณกาญจนา บาร์คเกอร์ ณ Brox Hospital นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
นางสาวมณฑกานติ บุญวาด นักศึกษาชั้นปีที่ 2 แขนงวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 200,000 บาท จาก คุณกาญจนา บาร์คเกอร์ ณ Brox Hospital นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

admin chem
2024-02-22 10:11:55


นางสาวมณฑกานติ บุญวาด นักศึกษาชั้นปีที่ 2 แขนงวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 200,000 บาท จาก คุณกาญจนา บาร์คเกอร์ ณ Brox Hospital นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

        เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา คุณกาญจนา บาร์คเกอร์ รองนายกสมาคมไทยอีสานแห่งนครนิวยอร์ก ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 200,000 บาท ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 แขนงวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีการมอบทุน และมี คุณมานิดา วัฒนพนม อดีตนายกสมาคมพยาบาลแห่งรัฐตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณภาสินี ศากยวงศ์ รองนายกสมาคมฯ และอดีตนายกสมาคมไทยอีสานแห่งนครนิวยอร์ก คุณพรรณี โตวรานนท์ อดีตนายกสมาคมไทยอีสานแห่งนครนิวยอร์ก คุณสมศักดิ์ สมโณ นายกสมาคมไทยอีสานแห่งนครนิวยอร์ก พร้อมด้วยคุณรัตนาภรณ์ พ่วงภักดี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบทุนการศึกษา ในครั้งนี้ 

       คุณกาญจนา บาร์คเกอร์ ผู้มอบทุนการศึกษาสำเร็จการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาล และปัจจุบันทำงานเป็นพยาบาล ณ Brox Hospital นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ และการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคม ช่วยเหลือและพัฒนาประเทศชาติ   จึงให้ความอนุเคราะห์บริจาคทุนการศึกษา รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาท)  ทุนสำหรับการศึกษาตลอดปีการศึกษา แก่นักศึกษาแขนงวิชาเคมี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย มีจิตอาสา