หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาปัจจุบัน > อาจารย์และนักศึกษา แขนงวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัล Silver Medal Award from JDIE 2023 (เหรียญเงิน) และ Special Award from INNOPA (เหรียญรางวัลพิเศษ)
อาจารย์และนักศึกษา แขนงวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัล Silver Medal Award from JDIE 2023 (เหรียญเงิน) และ Special Award from INNOPA (เหรียญรางวัลพิเศษ)

admin chem
2023-07-11 11:51:26