หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > แขนงวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เครื่องลิควิดโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโดรเมตรี"
แขนงวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เครื่องลิควิดโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโดรเมตรี"

admin chem
2023-08-18 11:38:00

แขนงวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เครื่องลิควิดโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโดรเมตรี"

      วันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลี นำโดยอาจารย์ ดร.เสาวณีย์ คำพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร. Mohammad Bagher Javadi อาจารย์ชาวต่างชาติ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาแขนงวิชาเคมี เข้าร่วมอบรมแบบ 2 ภาษา อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เครื่องลิควิดโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโดรเมตรี" โดยมี ดร.พชรพล การกล้า product & application specialist จาก บริษัท world tech enterprise มาเป็นวิทยากรให้ความรู้  ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 26308 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี