หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศ ...
2024-04-10 13:51:12
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์เมื่ ...
2024-04-01 15:29:52
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแขนงวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล ????เหรียญเงิน ????ในการประกวด i -New gen award จากผลงาน COCOKITTY-HOME นวัตกรรมบ้าน
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแขนงวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ในการปร ...
2024-02-22 10:15:07
คณะผู้วิจัยได้มอบกลองบองโก้ต้นแบบให้กับคณะศิลปกรรมศาสตร์และให้กับศูนย์วัสดุสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน (silo@SSRU)
คณะผู้วิจัยได้มอบกลองบองโก้ต้นแบบให้กับคณะศิลปกรรมศาสตร์และให้กับศูนย์วัสดุสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยื ...
2024-02-22 10:34:03
แขนงวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมนวัตกรรมพลังงานทางเลือก
แขนงวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมนวัตกรรมพลัง ...
2023-12-17 09:28:46
อาจารย์จุฑามาศ มูลวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาคหกรรมศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและสาธิตการปรุงอาหารไทย ขนมไทยกับกะทิตราอัมพวา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรม เรื่อง &q ...
2023-12-17 09:27:19
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมจัดโครงการเคมีปฏิบัติจากพี่สู่น้อง "ค่าย Chem ได้ Chem ดี Chemistry สวนสุนันทา"
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมจัดโครงการเคมีปฏิบัติจากพี่สู่น้อง  "ค่าย Chem ได้ Chem ดี C ...
2023-10-09 13:55:31
ข่าวย้อนหลัง