หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาปัจจุบัน
นักศึกษาปัจจุบัน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแขนงวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล ????เหรียญเงิน ????ในการประกวด i -New gen award จากผลงาน COCOKITTY-HOME นวัตกรรมบ้าน
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแขนงวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ในการปร ...
2024-02-22 10:15:07
ข่าวย้อนหลัง